Thống kê vui:

Sách đọc trong năm nay26%

17/65cuốn

Tiền mua sách trong năm7.83%

184/2.35 triệu đồng

Thời gian đọc trung bình

10.1ngày/cuốn

Sách đã đọc gần đây:

4/5

Dành tặng doanh nhân Việt trong thế trận toàn cầu

Tác giả: Alan Phan

Thể loại: Doanh nhân, Kinh doanh

Số trang: 337

Giá bìa: Sách mượn

Thời gian đọc:

- Từ: 01/06/2021

- Đến: 10/06/2021

Sách đề cử:

Chiến tranh tiền tệ

Kinh tế

Đắc nhân tâm

Self help

Bố già

Tiểu thuyết

Cha giàu cha nghèo

Self help

Tiếng gọi nơi hoang dã

Tiểu thuyết

Đại Việt sử ký toàn thư

Lịch sử

Ngủ ít vẫn khoẻ

Self help

Lưu ý: Số thứ tự không phải thứ hạng.

Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm các bài viết của mình trên Google, bạn hãy search: pcthanh + từ khóa.