Brand Story – Thổi hồn thương hiệu làm triệu người mê

Brand Story – Thổi hồn thương hiệu làm triệu người mê

bởi Cò in House - 2 năm trước

Tầm quan trọng của các câu chuyện trong xây dựng chiến dịch marketing và chiến dịch thương hiệu.

Sách cho nhiều ý tưởng, mục tiêu, cách xây dựng các câu chuyện, đọc lại khi cần làm các chiến dịch.

Bài trước

Bài tiếp