fbpx

Sách đã đọc gần đây:

3.5/5

Xây dựng thương hiệu cá nhân trong kỷ nguyên 4.0

Tác giả: Brittany Hennessy

Thể loại: Self help

Số trang: 342

Giá bìa: 139 nghìn

Thời gian đọc:

- Từ: 07/07/2021

- Đến: 14/07/2021

Sách cùng thể loại nên đọc:

Đắc nhân tâm

Self help

Cha giàu cha nghèo

Self help

Ngủ ít vẫn khoẻ

Self help

Lưu ý: Số thứ tự không phải thứ hạng.