Sách đã đọc gần đây:

3.5/5

Trong chớp mắt

Tác giả: Malcolm Gladwell

Thể loại: Self help

Số trang: 376

Giá bìa: 139 nghìn

Thời gian đọc:

- Từ: 13/06/2020

- Đến: 27/06/2020

Sách cùng thể loại nên đọc:

Đắc nhân tâm

Self help

Cha giàu cha nghèo

Self help

Lưu ý: Số thứ tự không phải thứ hạng.