Xây dựng thương hiệu cá nhân trong thời đại số

Xây dựng thương hiệu cá nhân trong thời đại số

bởi Phạm Công Thành - 4 tháng trước

Nội dung không liên quan đến tiêu đề sách lắm, chủ yếu nói về cách thay đổi công việc và đi xin việc

Bài trước

Bài tiếp