Sách đã đọc gần đây:

4/5

Dành tặng doanh nhân Việt trong thế trận toàn cầu

Tác giả: Alan Phan

Thể loại: Doanh nhân, Kinh doanh

Số trang: 337

Giá bìa: Sách mượn

Thời gian đọc:

- Từ: 01/06/2021

- Đến: 10/06/2021

Sách cùng thể loại nên đọc:

Lưu ý: Số thứ tự không phải thứ hạng.