Tuần làm việc 4 giờ

Tuần làm việc 4 giờ

bởi Phạm Công Thành - 1 năm trước

“Tuần làm việc 4 giờ” tựa sách khá kêu, tưởng tượng tuần làm việc 4 giờ vẫn có lương đều đặn (mơ thôi đừng làm, bị đuổi việc như chơi =)) ), thực ra trong cuốn sách tác giả chủ yếu nói về các phương pháp mà tác giả áp dụng để có thời gian làm việc ít đi mà vẫn đạt hiệu suất công việc.

Quan trọng là bạn phải làm chủ, lúc đó bạn có thể giao quyền cho nhân viên thay mình làm những công việc hàng ngày, còn mình thì vừa đi chơi, du lịch vừa xem kết quả. Cốt lõi là bạn phải xây dựng được một doanh nghiệp có thể vận hành tốt ngay cả khi bạn vắng mặt hay tìm ra các nguồn thu nhập thụ động giúp bạn thảnh thơi hơn.

Bài trước

Bài tiếp