Người nam châm – Bí mật của luật hấp dẫn

Người nam châm – Bí mật của luật hấp dẫn

bởi Phạm Công Thành - 1 năm trước

Tưởng tượng bạn đang bị dụ dỗ tham gia một giáo phái nào đó thì cuốn sách này cũng như tài liệu truyền giáo vây.

Suốt nội dụng cuốn sách, tác giả đề cập rất nhiều đến việc “truyền năng lượng vào vũ trụ” sau đó cái ngài vũ trụ này sẽ truyền trả lại cái bạn cần, logic đấy chứ =)).

Tuy nhiên, dưới một góc nhìn nào đấy mình thấy cuốn sách này có một điểm hay, bỏ qua “ngài vũ trụ” của tác giả, chúng ta có thể hiểu, để đạt được bất kỳ điều gì như hạnh phúc hay thành công bản thân mỗi người phải chủ động liên hệ với bên ngoài, tạo cảm xúc để mọi người đáp trả lại những yêu cầu đấy.

Cốt lõi của cuốn sách, theo mình là “Cho đi để nhận lại” cũng giống tiêu chí của Blog này của mình.

Bài trước

Bài tiếp