Checklist thông minh cho mọi dự án

Checklist thông minh cho mọi dự án

bởi Phạm Công Thành - 1 năm trước

Một cuốn sách không khan theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, giọng văn của cuốn sách giống như một người mới tập viết vậy, chỉ biết liệt kê và liệt kê.

Không hề có một ví dụ thực tế nào trong cuốn sách này cả, tác giả chỉ đưa ra những danh sách cần thiết theo một cách chung chung nào đó. Có thế khi vào một dự án thực tế nào đó mới đọc và sử dụng thì khả năng cao là dễ ăn nhập hơn.

Bài trước

Bài tiếp