7 thói quen của bạn trẻ thành đạt

7 thói quen của bạn trẻ thành đạt

bởi Phạm Công Thành - 1 năm trước

Cá nhân mình cảm nhận thì cuốn sách này không hay cho lắm, tác giả dẫn dắt khá nhiều ví dụ (nhiều đến mức nhàm) chủ yếu kiểu thư tay của một ông, bà nào đấy liên quan đến thói quen (mà có khi chả thấy liên quan gì cả).

Tuy nhiên, đúc kết lại 07 thói quen:

  1. Luôn chủ động.
  2. Nhắm trước đích đến.
  3. Ưu tiên việc cần làm.
  4. Tư duy cùng thắng.
  5. Lắng nghe để được lắng nghe
  6. Có tinh thần hợp tác.
  7. Mài lưỡi cưa thật bén

Các thói quen này cần luyện tập khá đúng, với mình “Luôn chủ động” là cần thiết nhất.

Thêm nữa là cuốn sách này của nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh chất lượng khá tệ, y như giấy chùi … vậy.

Bài trước

Bài tiếp