36 kế trong kinh doanh hiện đại

36 kế trong kinh doanh hiện đại

bởi Phạm Công Thành - 1 năm trước

Mua cuốn sách này vì tiêu đề, cơ bản là mình rất thích mấy cái kế sách của Trung Quốc thời xưa

Về nội dung, tác giả dẫn dắt các điển tích và các vị dụ thực tế khá dễ hiểu, tuy nhiên nhiều ví dụ thời hiện đại, đọc đi đọc lại không thấy nó liên quan đến tên kế sách và các điển tích mà tác giả dẫn chứng cho lắm

Thực chất cái phần hay nhất là phần tổng hợp và các câu hỏi cuối mỗi kế sách, cơ mà mình chủ yếu chỉ đọc các điển tích và ví dụ, chỉ đọc lướt qua những phần còn lại (hãm thật) =))).

Bài trước

Bài tiếp